KABUL EDİLEN SCI, SCI-E YAYINLAR:

 

1.            Ozgur Taspinar MD Specialist Dr, Teoman Aydın MD Prof,  Arif Celebi MD Associate Prof, Yasar Keskin MD Specialist Dr, Selcuk Yavuz MD Specialist Dr, Meryem Guneser MD, Adil Camli  MD Specialist Dr, Murat Tosun MD Specialist Dr, Nurayet Canbaz Physiotherapist, Murat Gok Physiotherapist. The Evaluation Of Psychologic Effects Of Calisthenic Exercises On Neuroinflammatory And Rheumatologic Diseases. Zeitschrift für Rheumatologie DOI 10.1007/s00393-015-1570-9

 

 

KABUL EDİLEN SCI-E YAYINLAR:

 

2.            Huriye Senay Kiziltan, MD; Ismail Meral, PhD; Ali Hikmet Eris, MP; Murat Demirtas, PhD; Ayse Gunes Bayir, DVM; Ozgur Taspinar, MD; Alparslan Mayadağlı. Ascorbic-acid Treatment for Progressive Bone Metastases After Radiotherapy: A Pilot Study. ALTERNATIVE THERAPIES, CANCER VOL. 20, SUPPL. 2. 12-16.

 

3.            Hakan TUNA, Murat BİRTANE, Sibel GÜLDİKEN, Neslihan Atile SOYSAL, Özgür TAŞPINAR, Necdet SÜT, Nurettin TAŞTEKİN. The Effect of Disease Duration on Foot Plantar Pressure Values in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Turk J Phys Med Rehab 2014;60:231-5.

 

4.            Teoman Aydın1 MD Prof, Ozgur Taspinar1 MD Specialist Dr, M. Akif Sarıyıldız2 MD Associate Prof, Meryem Güneşer1 MD, Yasar Keskin1 MD Specialist Dr, Nurayet Canbaz1 Physiotherapist, Murat Gök1 Physiotherapist, Adil Camli3 MD Specialist Dr, Huriye Kiziltan4 MD, Ali H. Eris4. Evaluation of The Effectiveness of Home Based or Hospital Based Calisthenic Exercises In Patients With Ankylosing Spondylitis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2016 Feb 19.

 

5.            Teoman Aydin1 MD Prof, Ozgur Taspinar4 MD Specialist Dr, Muge Kepekci1, Omer Faruk Ozer2 MD, Specialist Dr, Yasar Keskin1 MD Specialist Dr,  Sehabettin Selek2 MD Prof, Adil Camli3, MD Specialist Dr, Ahmet Serdar Mutluer5. Activities with Rheumatic Diseases of Paraoxonase and Arylesterase Enzymes in Parameters of Antioxidative. Oxidation Communications.

 

6.            Ozgur Taspinar, Derya Demirbag Kabayel, Ferda Ozdemir, Hakan Tuna, Yasar Keskin, Oznur Berke Mercimek, Necdet Süt, Selcuk Yavuz and Filiz Tuna. Comparing the efficacy of exercise, internal and external shoe modification in pes planus: A clinical and pedobarographic study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation -1 (2016) 1–9 1 DOI 10.3233/BMR-150399

 

7.            Özgür Taspınar, Ihami Gültepe, Yasar Keskin, Teoman Aydın, Müge Kepekçi, Ahmet Serdar Mutluer, Iknur Türk Hocaoglu. Evaluation in terms of dietary habits of rheumatic process: A clinical study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation -1 (2017) 1–5 1 DOI 10.3233/BMR-150476

 

KABUL EDİLEN SCI-E OLGU SUNUMLARI:

 

1.            Kiziltan HS, Gunes Bayir A, Taspinar O, Yucesan G, Tastekin D, Sonmez FC, Coban G, Kilic G, Eris AH, Aydin T, Akcakaya A, Mayadagli A. Radioprotectant and Cytotoxic Effects of Spirulina in Relapsed Verrucous Vulvar Cancer: A Case Report. Altern Ther Health Med. 2015;21 Suppl 2:68-72.

 

KABUL EDİLEN YURTDIŞI YAYINLAR:

 

1.            Huriye Senay Kiziltan, Ali Hikmet Eriş, Ayşe Güneş Bayır, Metin Trabzon, Hasan Bülent Yağcı, Özgür Taşpınar, Teoman Aydın, Alparslan Mayadağlı. Thermal and Biochemical Effects of Low Level Electromagnetic Radiation on Rat Brains and Bodies. Panacea Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1 (2014) 20-25.

 

2.            Teoman AYDIN, Prof. MD,  Ozgur TASPINAR, MD, Yildiz AKBAL,MD, Celaleddin PERU,MD, Mustafa GULER, Prof. MD, Omer UYSAL, MD, M. Cengiz YAKICIER, MD. Serum Bone Markers Levels And Bone Mineral Density in Familial Mediterranean Fever. The Journal of Physical Therapy Science. 2014 Sep;26(9):1459-63. doi: 10.1589/jpts.26.1459. Epub 2014 Sep 17.

 

3.            Ozgur Taspinar, MD; Muge Kepekci, MD; Nihal Ozaras, Assoc. Prof. MD; Teoman Aydin, Prof. MD; Mustafa Guler, Prof. MD. Upper Extremity Problems in Doner Kebab Masters. The Journal of Physical Therapy Science. 2014 Sep;26(9):1433-6. doi: 10.1589/jpts.26.1433. Epub 2014 Sep 17.

 

4.            Adil Camli1, Teoman Aydin2, Özgür Taşpınar2, Huriye Kızıltan3, Ali Hikmet Eriş3, Ilknur Turk Hocaoglu4, Sevde Posul2, Muge Kepekci2, Ebru Denizli2, Mustafa Guler2. Bone Mineral Density Measurment in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. The Journal of Physical Therapy Science. 2015 Jan;27(1):179-82. doi: 10.1589/jpts.27.179. Epub 2015 Jan 9.

 

5.            Mustafa Güler, Teoman Aydın, Erdal Akgöl, Özgür Taşpınar. Concomitance of Fibromyalgia Syndrome and Cervical Disc Herniation. The Journal of Physical Therapy Science.27: 785–789, 2015

 

6.            Teoman Aydin1), Ozgur Taspinar2), Muge Kepekci3), Yasar Keskin4), Berna Erten3), Mehtap Gunel5), Murat Gok5), Erdem Bektas2), Muzaffer Sarac3), Ahmet Serdar Mutluer6). Functional Independence Measure Scores of Patients wıth Hemiplegia Followed up at Home and in University Hospitals. The Journal of Physical Therapy Science. 2016 Jan;28(2):553-7. doi: 10.1589/jpts.28.553. Epub 2016 Feb 29.

 

7.            Hakan Seyithanoglu, Teoman Aydin, Özgür Taşpınar, Yasar Keskin,Adil Camli, Huriye Kiziltan, Ali Hikmet Eriş, Ilknur Turk Hocaoglu, Aclan Ozder, Ebru Denizli, Muge Kepekci, Ahmet Serdar Mutluer. Assosiation with Nutritional Evaluation and Disk Disease Degeneration Degree (MODIC) Classification in Degenerative Disc Disease. The Journal of Physical Therapy Science. J Phys Ther Sci. 2016 Apr;28(4):1250-4. doi: 10.1589/jpts.28.1250. Epub 2016 Apr 28.

 

 

KABUL EDİLEN YURTDIŞI OLGU SUNUMLARI:

 

1.            Teoman AYDIN, Ozgur TASPINAR, MD, Meryem GUNESER, Yasar KESKIN. Association of Vogt Koyanagi Harada Syndrome and Seronegative Rheumatoid Arthritis. Ethiopian Journal of Health Sciences.

 

2.            Teoman Aydın, Özgür Taşpınar, Yasar Keskin, Müge Kepekçi, Meryem Güneşer,  Adil Çamlı, Hakan Seyithanoğlu, Huriye Kızıltan, Ali Hikmet Eriş. A rare complication of tuberculosis: Acute paraplegia. Ethiopian Journal of Health Sciences.

 

3.            Ozgur Taspinar, Fatih Mehmet Kelesoglu, Yasar Keskin, Murat Uludag. Progressive Pseudorheumatoid Dysplasia Misdiagnosed As Seronegative Juvenile Idiopathic Arthritis. Ethiopian Journal of Health Sciences.

 

 

 

KABUL EDİLEN YURT DIŞI KİTAP BÖLÜMLERİ (CHAPTER):

 

1.            Özgür Taşpınar, Mehmet Turgut, Engin Taştaban, Teoman Aydın. ROLE OF MELATONIN IN COLLAGEN SYNTHESIS. Melatonin: Therapeutic Value and Neuroprotection. 2014:35,447-57.

 

KABUL EDİLEN YURT İÇİ KİTAP BÖLÜMLERİ (CHAPTER):

 

1.            Aydin Teoman; Taspinar Ozgur. PALYATİF BAKIM VE KANSER REHABİLİTASYONU. Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyumu 19-20 Eylül 2013.

 

KABUL EDİLEN YURT İÇİ YAYINLAR:

 

1.            Mustafa CANBAZ, Teoman AYDIN, Özgür TAŞPINAR, Mehmet ERSOY. Bir Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi’nin Maliyet Yapısı ve Analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi • Cilt 7, Sayı 12, Ocak 2015, ISSN 1309-1123, ss. 65-92. DOI: 10.14784/jfrs.50873

 

2.            Huriye Şenay KIZILTAN,  Didem TAŞTEKİN,  Ali Hikmet ERİŞ,  Özgür TAŞPINAR,   Medina ISMAYLOVA,  Alpaslan MAYADAĞLI. The Importance of Continuing Radiotherapy and Chemotherapy Applications in the Same Clinic and Bad Prognostic Factors for Small Cell Lung Cancer Patients. Bezmialem Science 2015; : -DOI: 10.14235/bs.2015.467

      

KABUL EDİLEN YURT İÇİ REVIEW ARTICLE:

 

1.            Taşpınar Özgür, Aydın Teoman, Akçakaya Adem. The Importance of Palliative Care in Cancer RehabilitationKanser Rehabilitasyonunda Palyatif Yaklaşımın Yeri Ve Önemi. Bezmialem Science 2014; 1: 31-37. DOI: 10.14235/bs.2013.213.

 

KABUL EDİLEN YURT İÇİ OLGU SUNUMLARI:

 

1.            Özgür Taşpınar, Teoman AYDIN, Müge KEPEKCİ, Celaleddin PERU, Hakan SEYİTHANOĞLU. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis Interfering with Ankylosing Spondylitis: A Case ReportDiffuz İdiopatik Skeletal Hiperostoz ile Karışan Ankilozan Spondilit: Olgu Sunumu. Bezmialem Science 2014; 1: 58-60. DOI: 10.14235/bs.2014.223.

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

1.            Kranio-Servikal Bölge ve Çene Eklemi Sorunlarına Multidisipliner Yaklaşım, 40. Geleneksel Çubukçu Günleri, 11-12 Aralık 2009,İstanbul.

 

2.            12. İsmet Çetinyalçın Günleri- Nöropatik Ağrı, 11 Haziran 2010 İstanbul

 

3.            Ege-Trakya FTR Günleri. 8-11 Ekim 2010, Çanakkale

 

4.            13. İsmet Çetinyalçın Günleri- Geriatrik Rehabilitasyon, 18 Haziran 2011, İstanbul

 

5.            Obezite ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 42. Geleneksel Çubukçu Günleri, 10 Aralık 2011,İstanbul

6.            15. İsmet Çetinyalçın Günleri- "Alt Ekstremite Tuzak Nöropatileri: Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonografik Yaklaşım", 25 Mayıs 2013, İstanbul

7.            Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyumu, 19-20 Eylul 2013, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

8.            25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

9.            16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

10.          OSTEOARTRİTTE NE VAR? ERKEN TANI VE GİRİŞİMLER VE DESTEKLER. 15-17 NİSAN 2016, ANTALYA.

11.          FTR KURS GÜNLERİ KONGRESİ. 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Sheraton Otel, Çeşme.

12.          TAMAMLAYICI TIP LİGİ/KRONİK AĞRI VE UYGULAMALI TAMAMLAYICI TIP. 13-15 MAYIS 2016, BODRUM.

 

EĞİTİMLER:

 

1.Kinezyolojik bantlama kursu, 24 Mayıs 2014, İstanbul.

 

2. SAĞLIK BİRİMLERİ ALANINDA PROJE HAZIRLAMA, YAZMA ve YÜRÜTME EĞİTİMİ: ENEZ 2014. 21-23 HAZİRAN 2014 ENEZ/EDİRNE

 

3. PRP KURSU, 2 MAYIS 2015, İSTANBUL.

 

4. 16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya. İntermediate Eklem Ultrasonografi Kursu.

 

5. 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Sheraton Otel, Çeşme. Nöral Terapi Temel Kursu.

 

6. 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Sheraton Otel, Çeşme. Nöral Terapi İleri Kursu.

 

7. 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Sheraton Otel, Çeşme. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kursu.

 

8. 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Sheraton Otel, Çeşme. Akupunktur Uygulamaları Kursu.

 

9. 18-19 HAZİRAN 2016, NOGİER YAKLAŞIMI İLE KULAK MİKROSİSTEM TEDAVİSİ 1. BASAMAK EĞİTİMİ, İSTANBUL

 

10. 30-31 TEMMUZ 2016, NOGİER YAKLAŞIMI İLE KULAK MİKROSİSTEM TEDAVİSİ 2. BASAMAK EĞİTİMİ, İSTANBUL

 

11. 22-23 NİSAN 2017, NÖRALTERAPİ EĞİTİMİ, ANKARA

 

12. 10-11 HAZİRAN 2017, OSTEOPATİ EĞİTİMİ

 

13. 2-3 HAZİRAN 2018, PROLOTERAPİ EĞİTİMİ-1, BAGCILAR EAH İSTANBUL

 

14. 30 HAZİRAN- 1 TEMMUZ 2018, PROLOTERAPİ EĞİTİMİ -2, BAGCILAR EAH İSTANBUL

 

15. 18 OCAK – 20 OCAK 2019 OSTEOPATİ PELVİS EĞİTİMİ, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

 

16.15 ŞUBAT-17 ŞUBAT OSTEPATİ VİSSERAL EĞİTİMİ, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

 

17.15 MART-17  MART OSTEPATİ LOMBER EĞİTİMİ, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

 

18.12 NİSAN-14 NİSAN OSTEOPATİ KRANİOSAKRAL EĞİTİMİ,  YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

© 2023 by Taspinar MD PhysicalTherapy and Rehabilitation Specialist Doctor.